Lantmannen är det ledande magasinet inom växtodling och teknik!

Lantmannen bjuder in till

20 november 2018

Spännande analyser och slutsatser från tävlingen!

Både för dig som har tävlat och dig som följt Maltkornsmästaren på håll.

Ur programmet: (hela programmet längre ner på denna sida)

Snabbspolning av tävlingen, från sådd till skörd

Hög skörd trots rekordvärme och hur värmestress höjer proteinhalten

Är det lönsamt att höja intensiteten i odlingen?

Så fungerade precisionsverktygen i år

Svenska och internationella erfarenheter av maltkornsodling.

När: Den 20 november klockan 10.00 - 16.00

Var: Vreta kluster strax utanför Linköping. (http://www.vretakluster.se/)

Deltagaravgift: Gratis. Vi bjuder på lunch och fika!

Anmälan: Skicka ett mejl med namn, kontaktuppgifter och antal personer
till mejladressen mm@lantmannen.nu. Senast den 9 november. Begränsat antal platser!
Anmälan är bindande. För dig som inte är med i ett lag tillkommer en avgift om du är anmäld och uteblir.

VÄLKOMNA!

Odlingstävlingen Maltkornsmästaren arrangerades av tidningen Lantmannen under sommaren 2018.

PROGRAM

10.00 – 10.30
Snabbspolning av tävlingen, från sådd till skörd.
Anders Fällman, Lantmannen

10.30  – 11.00
Vad har gett högsta- och lägsta skördar? Vad har gett lägsta- och högsta proteinhalt? Vad finns att lära av årets gödslingsförsök?
Ingemar Gruvaeus, Agronom, Yara

11.00 – 11.30
De sena sidoskotten som fick fart och räddade skörden.
Göran Bergkvist, docent, SLU

11.30 – 12.00
Värmestress och proteinhalt i tävlingen. Ger även en internationell utblick.
CG Pettersson, projektledare, Lantmännen

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 13.30
Kvävedynamiken i marken
Thomas Kätterer, professor, SLU

13.30 – 14.30
Hur fungerade precisionsverktyg i tävlingen? Vilken information gav de? Kunde vi använda informationen? Kartering, 0-ruta, N-sensorn, stickor, handsensorer.

14.30 – 15.00
Paus – fika

15.00 – 15.20
Hur Vikingmalt hanterar utmaningarna med skörd 2018
Dieter Nowack, inköpsansvarig, Vikingmalt

15.20 – 15.45
Är det lönsamt att öka intensiteten i odlingen?
Lantbrukaren Henke Claesson har deltagit i Lantmannens 3 senaste tävlingar och räknat ekonomi på alla.

15.45 – 16.00
Vad har vi lärt oss av Maltkornsmästaren?
Axel Lagerfelt, värd för Maltkornsmästaren och Johan Karlzén, ordförande i SPMO och domare i tävlingen reflekterar.

Tävlingsregler – Maltkornsmästaren

VINNARE är det lag som får den största bruttointäkten.

INTÄKTEN baseras på vattenhaltsreglerad skörd, avräknad med ett pris för maltkorn och ett pris för foderkorn.

PRISREGLERINGEN kommer att baseras på den maltkornskvalitet som man kan påverka med odlingen, proteinhalt, sortering och grobarhet.

FÄLTET är plöjt. Lagen kan inte välja bearbetning, såteknik, såtidpunkt eller skördetidpunkt.

SÅDD sker vid ett tillfälle, med parcellsåmaskin som medger kombisådd.

FRITT val av utsädesmängd och någon av sorterna Planet, Irina och Laureate.

FRIA val av insatsmedel som är godkända i Sverige.

MAX 6 åtgärder (exklusive sådd och eventuella åtgärder som beställs av tävlingsledningen för hela tävlingen vid behov).

DELTAGARNA får en lista över tillgängliga/valbara produkter (finns hos utföraren).

BESTÄLLNINGAR från den listan kan göras senast måndag förmiddag klockan 09:00 den vecka man vill ha åtgärden utförd och man kan inte få mer än ett åtgärdstillfälle per vecka.
PRODUKTER som inte finns på listan får användas men då måste deltagaren ta ansvar för att produkt levereras i tid till utföraren.
GÖDSELMEDEL och preparat som inte finns i svensk handel ingår inte som en service av utföraren i tävlingen och måste ordnas av deltagaren.
Skicka i så fall 1 kilo utsäde/gödsel till 300 m2 (0,03 ha)/preparat till 400 m2 (0,04 ha).
FÖRSÖKET kommer att skördas när tävlingsledningen anser att det är dags.
TÄVLINGEN arrangeras av tidningen Lantmannen.
DOMARE i tävlingen: Johan Karlzén, Sveriges Spannmålsodlarförening (SPMO).
TÄVLINGSLEDARE är Anders Fällman, Lantmannen. För frågor om tävlingen, mejla till mm@lantmannen.nu.

Lantmannens odlingstävlingar genom tiderna

Tidningen Lantmannen har en lång erfarenhet av att arrangera odlingstävlingar i olika grödor. Här är de odlingstävlingar som lantbrukare, rådgivare och andra inom branschen drabbat samman för att driva växtodlingen framåt.

Är du intresserad av fler odlingstävlingar, hör av dig till redaktionen!
Mejla till red@lantmannen.nu

2016 – HÖSTRAPS: Rapsmästaren – öppna svenska mästerskapen i höstraps.

Öppet startfält med 40 platser, även med internationella lag. Målet var högsta möjliga skörd, och alla medel tillåtna i EU fick användas. Tävlingen arrangerades på Krokstorps Gård utanför Helsingborg tillsammans med Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare.

Vinnare: Gunnar Henningsson.

2014 – HÖSTVETE: Vetemästaren

Vetemästaren, den första tävlingen där det enbart handlade om maxskörd och inte ekonomi. Första tävlingen med öppet startfält på 40 platser, även med internationella tävlande. Genomfördes på Österlen i Skåne i samarbete med Spannmålsodlarna.

Team Finland med Erik Perklén, Staffan Björkell och Fredrik Bodin vann. 

2012 – VÅRRAPS: Rapsracet

Platsen var Östergötland och på startfältet stod tre rådgivare, Sveriges Frö-och Oljeväxtodlare samt lantbrukaren som drev tävlingsgården. Den sistnämnda, Sven Andersson, vann.

2009 – VÅRKORN: Maskintörerna

Fyra maskinkoncept (Väderstad, Överum, Horsch och Tume) ställdes mot varandra i en tävling som hölls på Brunnby Gård, Västerås i Uppland. Den omfattade både jordbearbetning, etablering och odling av vårkorn. Vann gjorde Magnus Ramnell på Tume.

2008 – VÅRKORN: Maltmästarna

Fyra naturbruksgymnasier i Skåne gjorde upp om det bästa ekonomiska nettot. Nils Holgerssongymnasiet vann säljdelen i tävlingen, och det blev oavgjort mellan Östra Ljungby och Önnestad.

2005 – HÖSTRAPS 

En tävling med fem tävlanden från Danmark, Tyskland, Storbritannien, en svensk rådgivare och lantbrukaren på tävlingsgården Stora Levene i Västra Götaland. Per-Olof Abelsson vann på hemmaplan med bästa netto i odlingen.

2004 – VALL

Startade med etablering och insådd 2004 för tre vallår fram till 2007. Det var sex deltagare och David Bengtsson, LRF Konsult vann. Tävlingen skulle egentligen starta 2003 men etableringen regnade bort det året.

2002 - HÖSTRAPS

Etableringen misslyckades på grund av en kruttorr höst. Grödan fick ändå stå kvar. Fem stycken tävlade mot varandra, Skånefrö, Svalöf Weiibull, Svensk Raps, HIR Skåne. Olof Bengtsson på tävlingsgården på Österlen vann.

2001 – HÖSTVETE: Kalmarkampen

Tävlingen gick ut på att få bästa ekonomiska optimum i brödvete och fodervete. Frans Johnson på Hushållningssällskapet i Kalmar vann båda klasserna.

2000 – HÖSTVETE: Veteligan

Tävlingen hölls på Björåkra i Östergötland, och gick ut på jordbearbetning och såbäddsberedning. Filip Ljungqvist på Odal/Lantmännen vann med sitt plöjningsfria led.

2000 – MALTKORN:

Tävlingen låg i Skåne och avgjordes med två skånska rådgivare, två danska rådgivare samt en skånsk lantbrukare på startlinjen.
Vinnare: Nils Yngveson, Hir Malmöhus.

1999 – HÖSTVETE:

Tävlingen genomfördes i Västra Götaland.
Vinnare: Gunnar Andersson och Bengt Rosén, Svenska Foder. 

1998 – HÖSTVETE:

Tävlingen hölls i Uppland.
Vinnare: Richard Andersson och Rasmus Troedsson.
Hushållningssällskapet i Uppland.

Är du intresserad av fler odlingstävlingar, hör av dig till redaktionen!
Mejla till red@lantmannen.nu

Prenumerera på Lantmannen

Vi hjälper dig som professionell lantbrukare att tjäna pengar och att trivas med ditt yrke.

I Lantmannen läser du om:
Maskiner och traktors fältteknik, byggnadsteknik och inomgårdsteknik
Små och stora investeringar som leder till bättre ekonomi och arbetsmiljö
Företagsledning och nya strategier
Lantbrukets marknader och branschens spännande profiler
Senaste nytt från försök och forskning
Internationell omvärldsbevakning

• Prenumerationen fortsätter i en bekväm tillsvidareprenumeration - avsluta när du vill!
• Fakturabetalning eller kortbetalning med VISA, Mastercard m.fl.

"I Lantmannen går vi på djupet!"

Anna Nilsson, chefredaktör

Anna Nilsson, chefredaktör
Anna Nilsson, chefredaktör

Vi finns för dig oavsett produktion och var du driver ditt lantbruk.

Lantmannen skildrar bredden och spetskompetensen inom lantbruket. I Lantmannen får du ett helhetsgrepp inom teknik, forskning, ekonomi, växtodling och djuruppfödning. Vi gör marknadsöversikter, driver unika och populära odlingstävlingar.

Du möter spännande innovativa lantbruksföretagare och profiler i branschen. Lantmannen är magasinet som går på djupet för att ge inspiration och kunskap till den professionella lantbrukaren.

E-tidning ingår i din prenumeration

Läs Lantmannen när, var och hur du vill
Fri tillgång till tidigare nummer
Sökbart artikelarkiv

9 anledningar att prenumerera på Lantmannen – enligt våra prenumeranter!

"Att hålla sig uppdaterad vad som händer.”

"Mycket intressanta, välskrivna artiklar.”

"Traktorsammanställningen är suverän”

"Att den går på djupet i många ämnen vilket ger förståelse och praktiska tips."

"Formatet visar ett sätt att utveckla sig.”

"Att den ger ett helhetsgrepp om att vara företagare i de gröna näringarna”

"Fångar upp det som är på gång. Har bredd i bevakningen.”

"Ny teknik och odlingstävlingarna”

"Den enda i sitt slag i landet.”

Annonsera i Lantmannen

Lantmannen är de professionella lantbrukarnas tidning, oavsett produktionsinriktning eller var i landet de driver sina företag.

ANTAL UTGÅVOR:
12 nr/år

ANTAL LÄSARE:
40 000 (Orvesto 2014 helår)

KÖNSFÖRDELNING:
25% kvinnor, 75% män

För utförlig annonsinformation, annonsbokning och lämning av annonsmaterial – tryck här »

LINDA PALMQVIST
KAM & Creative
linda.palmqvist@lrfmedia.se
+46 072 142 08 81

För utförlig annonsinformation, annonsbokning och lämning av annonsmaterial – tryck här »

ROGER MATTSSON
KAM & Creative
roger.mattsson@lrfmedia.se
+46 8 588 368 25

För utförlig annonsinformation, annonsbokning och lämning av annonsmaterial – tryck här »

Kontakt

Välkommen med dina frågor och synpunkter.

Kundservice

+08-588 360 00
kundservice@lrfmedia.se

Redaktion

Anna Nilsson, chefredaktör
073-644 63 53


Anders Fällman, reporter
070-586 28 80
anders.fallman@lrfmedia.se

Postadress

Lantmannen
Box 30133
104 25 Stockholm
Sverige

Sociala medier

Vi finns i sociala medier mellan våra nummer. Följ med oss ut i fält, på gårdsplaner, mässor och bakom kulisserna på redaktionen.

Facebook: Tidningen Lantmannen
Instagram: @tidningenlantmannen
Twitter: @tidningenLM