x

Vi har nu samlat alla aktuella ägaruppgifter kring alla jordbruksfastigheter med mer än 5 ha åkermark samt alla skogsfastigheter med minst 10 ha skog som respektive person äger – med hänvisning till om fastigheterna ligger i en annan kommun eller annat län. Detta gör att man för respektive kommun också ser vilken mark som ägs av personer bosatta utom kommunen.

NYHETER i årets upplaga • Premium med alla tillgängliga telefonnummer för dig som gör affärer inom de gröna näringarna
• Nu listar vi även ägaröverlåtelser där du enkelt kan se vilka förändringar som skett i just ditt län
• Vi listar EU-stöden separat så att du enkelt skall kunna leta i den informationen

UPPGIFTER I KATALOGEN • Länets jord- och skogsbruksfastigheter
• Fördelningen mellan åkermark, skog osv
• Ekonomiska data såsom totala taxeringsvärden
• taxeringsvärdena på de olika typerna av mark
• byggnadsvärden. Här finns också viktig statistik och sammanställningar över varje län och kommun.
• Utbetalt EU-stöd
• Eventuella överlåtelser

ENKELT ATT LÄSA För att förenkla för dig som läsare har vi sorterat uppgifterna på ägarens postadress, detta gör att det blir enkelt att finna uppgifter kring alla ägare inom ett geografiskt område t.ex. postort. Det gör det också enkelt att se hur mycket mark som finns inom ett område.

HUR MÅNGA FASTIGHETER • Hur mycket av viss typ av mark samt dessutom
• Hur mycket EU-stöd som betalats ut i det aktuella området
• Vilka som mottagit EU-stöd.
• Överlåtelser som skett går enkelt att följa

Statistisk sammanfattning till varje län och kommun ger snabbt en övergripande bild av en mängd uppgifter gällande lant- och skogsbruk och brukarna inom länet/kommunen. Du får en ypperlig möjlighet att kunna göra jämförelser mellan kommuner och län.

För dig som är leverantör av maskiner eller förnödenheter. Även för dig som är leverantör av maskiner eller förnödenheter till Lantbruket är denna kalender till stor nytta. Du får snabbt en översikt över ett geografiskt område och kan på ett enkelt sätt se vilka tänkbara kunder som finns, med en mängd värdefulla uppgifter om de tänkbara kunderna.

Ägarkalendern Jord & Skog är framtagen i samarbete med LantbruksFakta

För dig som gör affärer inom de gröna näringarna:
Välj till Premium med ALLA tillgängliga telefonnummer!
Kontaktuppgifter
Arealer åker
Arealer skog
Taxeringsvärde
Ägare
 Nya ägare
EU-stöd
Fastighetsbeteckningar
 Köpebelopp

Endast 545 kr per utgåva
inkl. moms + frakt.
(Premium 975 kr – levereras i juni)
Betalningsvillkor: 20 dagar

24 utgåvor täcker hela Sverige! Totalt ca 260 000 jord- och skogsbruksfastigheter

“Kul att enkelt kunna se hur ägandet ser ut i byn.” “Nyttigt att kunna följa hur andra lyckats med sina EU-stöd.” ”Nu ska jag ta kontakt med andra på orten för att gemensamt söka EU-stöd” Sagt av våra privatkunder

”Vi vill vara uppdaterade över våra kunders ägande” ”Bra att ha ett enkelt sätt att hitta kontaktuppgifterna till befintliga kunder” ”Ypperligt att kunna finna nya nya målgrupper och även kunna göra prioriteringar bland dessa.” Sagt av våra företagskunder